buku pelbagai ilham...
gunakan sistem maklumat dalam kehidupan anda